วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ต้องเป็นสื่อที่สร้างสรรค์เหมาะกับเด็กไม่เป็นอันตรายแก่เด็กเหมาะกับการเตรียมพร้อมทุกๆด้านของเด็ก

1 ความคิดเห็น: